Live Matches
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlights
Football
Final Score
1
X
2
Total
Under
O/U
Over
Both Teams To Score
GG
GG&3+
GG&4+
0177
19:00
20.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Spain
Italy
2.35
3.15
3.60
1.65
2.50
2.31
1.97
2.75
4.75
1476
13:00
21.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Slovakia
Ukraine
3.65
3.30
2.15
1.74
2.50
2.15
1.90
2.55
4.25
2231
16:00
21.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Poland
Austria
3.40
3.45
2.20
1.90
2.50
1.95
1.76
2.28
3.60
2275
19:00
21.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Netherlands
France
3.25
3.35
2.30
1.82
2.50
2.00
1.80
2.36
3.80
2295
13:00
22.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Georgia
Czech Republic
4.80
3.65
1.80
1.86
2.50
1.95
1.88
2.44
3.85
2913
16:00
22.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Turkey
Portugal
5.80
4.20
1.58
2.11
2.50
1.73
1.83
2.25
3.35
0909
19:00
22.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Belgium
Romania
1.49
4.40
7.20
2.07
2.50
1.77
1.96
2.44
3.60
2770
19:00
23.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Switzerland
Germany
4.80
3.65
1.80
2.02
2.50
1.80
1.75
2.22
3.35
1603
19:00
23.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Scotland
Hungary
2.70
3.75
2.50
2.14
2.50
1.72
1.62
1.98
3.00
2516
19:00
24.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Albania
Spain
8.80
5.80
1.33
2.19
2.50
1.68
2.11
2.50
3.65
Back To Top